бъден

бъден
прил. - идващ, настъпващ, приближаваш, идущ, бъдещ

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • бъдещ — прил. иден, идущ, утрешен, предстоящ, следващ прил. евентуален, очакван, възможен, вероятен, проектиран, неопределен прил. идващ, настъпващ, приближаваш, бъден прил. предчувствуван, предвкусван, близък …   Български синонимен речник

  • вероятен — прил. правдоподобен, възможен, предполагаем, допустим, хипотетичен, бъден, евентуален, очакван прил. бъдещ, предстоящ, предчувствуван, предвкусван, близък прил. непредвиден, проблематичен …   Български синонимен речник

  • идващ — гл. настъпващ, приближаваш, идущ, бъден, бъдещ гл. предстоящ, приближаващ, насрещен …   Български синонимен речник

  • иден — прил. идещ, бъдещ, бъден, утрешен, следващ, следен, идущ, нов прил. настъпващ, предстоящ …   Български синонимен речник

  • идещ — гл. бъдещ, бъден, иден, утрешен, следващ, следен, идущ, нов …   Български синонимен речник

  • идущ — прил. идещ, бъдещ, бъден, иден, утрешен, следващ, следен, нов прил. идващ, настъпващ, приближаваш …   Български синонимен речник

  • настъпващ — гл. идващ, приближаваш, идущ, бъден, бъдещ гл. предстоящ, иден …   Български синонимен речник

  • приближаваш — гл. идващ, настъпващ, идущ, бъден, бъдещ …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”